BUNG ĐỌT RA RỄ - KINGFARM - Phân bón

Trang chủ Sản phẩm BUNG ĐỌT RA RỄ – KINGFARM

BUNG ĐỌT RA RỄ – KINGFARM

80.000

CÔNG DỤNG:

– Cải tạo và bố sung nhiều dưỡng chất cho đất.

– Giúp bộ rễ phát triển mạnh, đặc biệt là bảo vệ bộ rễ trong điếu kiện đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.

– Giúp cây tăng trưởng nhanh, nhú đọt mạnh, đẻ nhánh nhiều, lá dày, xanh, bóng, tăng khả năng quang hợp và hạn chế sâu bệnh.

– Tăng cường sinh trưởng, giúp ra hoa nhiều.

Danh mục: Từ khóa: